Opplæringskontoret For Energifag

Opplæringskontoret For Energifag ble stiftet i 1997

Kontoret ledes av et styre på 5 personer og en daglig leder i 100% stilling

Våre eiere

 • Dragefossen
 • Indre Salten Energi
 • Arva 
 • Meløy Energi
 • Frost Kraftentreprenør 
 • Peder Brenne
 • Salten Kraftsamband
 • SKS Produksjon
 • Elmea
 • Bodø Energi 

Formålet

 • Koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet
 • Virksomheten skal særlig rettes mot lærlingordningen
 • Konsulenttjenester
 • Prosjektarbeid

OFE skal også være et bindeledd mellom fylkeskommuner, arbeidslivet, skole og andre aktører som bidrar til å utdanne og skaffe bedriftene kvalifisert arbeidskraft

Vi skal også være en kompetansetilbyder for våre medlemsbedrifter:

 • Vi tilbyr faglig oppdatering for medlemsbedriftene og andre innenfor Energibransjen
 • Gjennomfører årlig lovpålagt oppdatering i FSE 2006 forskriften
 • Gjennomfører årlig lovpålagt førstehjelpsopplæring for elektrobransjen
 • Gjennomfører AUS opplæring
 • Selger en rekke fagrelaterte bransjekurs

 

Litt til om OFE

 • 10 Aksjeeiere/medlemsbedrifter
 • Medlemsbedriftene er Nettselskap, Kraftentreprenører og Elektroinstalatører
 • Har lærlinger innenfor alle fagområder medlemsbedriftene etterspør
 • Har utvidet kompetanse innenfor deler av elektrofagene

Litt mer om OFE

 • Har 30-40 løpende lærlingekontrakter
 • Planlegger og gjennomfører restteori for Energimontørlærlinger (egen skoleklasse)
 • Gjennomfører fagrelaterte kurs for elektrobransjen. Omlag 1000 personer deltar årlig på et av våre mange kurs
 • Deltakelse i en rekke prosjekter
 • Hjelper bedriftene med avvikling av fagprøver

Fag vi har lærlinger eller har godkjenning i

 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Elektriker
 • Industrimekaniker
 • IKT-Servicefaget
 • IKT-Driftsteknikerfaget
 • Kontor- og Administrasjonsfaget
 • Salgsfaget
 • Vi kan ha lærlinger innenfor alle fag i fagopplæringen i Norge

Lokalisering

 • Vårt kontorsted er lokalisert i Fauske og vi er samlokalisert med 2 andre opplæringskontor
 • Kontoret ledes av daglig leder i 100% stilling

Rekrutering

 • Informasjon på en rekke grunn- og videregående skoler
 • Kontordager på videregående skole
 • Fagdager med Vg2 Elenergi og Ekom ute i medlemsbedriftene
 • Deltakelse på utdanningsmesser
 • Støtter Teknouka for 10 klassinger
 • Deltakelse på Rådgivernes dager for grunn- og videregående skoler